accés i admissió

Guia d’accés i admissió a màsters universitaris

El Màster en Recerca en Humanitats està dirigit a persones llicenciades o graduades en disciplines humanístiques, artístiques i socials (història, art, filosofia, filologia, geografia, etc.), amb esperit innovador, ambició intel·lectual i ganes d’aprofundir en el camp de la recerca. A professorat de secundària, investigadors independents amb ganes de reprendre la vida acadèmica i consolidar una formació investigadora. I també, a professionals del món de la comunicació , de les organitzacions patrimonials (museus, arxius, etc.) i responsables de la gestió de la cultura, en les diferents facetes, interessats també en la recerca.

Requisits d’admissió

Llicenciats o graduats en disciplines humanístiques, artístiques i socials, segons el seu expedient acadèmic i currículum, en cas que la demanda de places superi l’oferta fixada (50 alumnes). En el cas dels llicenciats i llicenciades procedents de titulacions d’altres àmbits, es tindran en compte els complements de formació adquirits.

Criteris de selecció

Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d’origen (60 %).

Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’una altra formació complementària en camps afins als continguts del màster (20 %).

Experiència de recerca concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster (15 %).

Coneixement d’idiomes acreditat (5 %).