Mostra totes les entrades de mrh

Albert Reixach – Seminari d’Història Rural curs 2020-2021

28 de maig de 2021

Albert Reixach (Universitat de Lleida)

«“Iuxta facultates bonorum ipsorum singularium”: El repartiment de talles a les comunitats rurals de la Catalunya baixmedieval: segles XIII-XV»

Totes les sessions comencen a les 16 h a la sala de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona (Facultat de Lletres, plaça Ferrater Mora, 1, 17004 Girona. Tel. 972418945).

En cas que les mesures sanitàries impedeixin fer-les de manera presencial, a la pàgina web del CRHR (https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Societats-Rurals) es notificarà l’enllaç a la sessió.

Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.

Amb el suport del MINECO: projecte de recerca PGC2018-096350-B-100.

Patrice Poujade – Seminari d’Història Rural curs 2020-2021

30 d’abril de 2021

Patrice Poujade (Universitat de Perpinyà)

«La carreteria, una activitat rural a Castella la Nova dels segles XVII i XVIII»

Totes les sessions comencen a les 16 h a la sala de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona (Facultat de Lletres, plaça Ferrater Mora, 1, 17004 Girona. Tel. 972418945).

En cas que les mesures sanitàries impedeixin fer-les de manera presencial, a la pàgina web del CRHR (https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Societats-Rurals) es notificarà l’enllaç a la sessió.

Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.

Amb el suport del MINECO: projecte de recerca PGC2018-096350-B-100.

Seminari d’Història Rural curs 2020-2021

26 de març de 2021

Sebastià Villalón (Arxiu Municipal de Girona)

«Continuïtats i transformacions en el crèdit hipotecari català durant l’etapa final de l’Antic Règim»

Totes les sessions comencen a les 16 h a la sala de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona (Facultat de Lletres, plaça Ferrater Mora, 1, 17004 Girona. Tel. 972418945).

En cas que les mesures sanitàries impedeixin fer-les de manera presencial, a la pàgina web del CRHR (https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Societats-Rurals) es notificarà l’enllaç a la sessió.

Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció prèvia.

Amb el suport del MINECO: projecte de recerca PGC2018-096350-B-100.