contacte

Coordinació:
Rosa Congost
rosa.congost@udg.edu

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
972 418 789
972 418 210
972 418 222
ST. DOMÈNEC
Plaça Ferrater Mora, 1
17071 – GIRONA
Despatx: 5.7/Deganat