El delme com a font per a la història rural

Jornada d’estudi a la UdG

El 26 d’octubre, de 9.30 a 19 h, tindrà lloc la Jornada d’estudi «El delme com a font per a la història rural», organitzada per l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines (AHRCG) i l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. 

Durant els decennis de 1960 i 1970 els registres de cobrament del delme es convertiren en una font molt sovintejada pels historiadors. Els delmes, ja fossin les quantitats recaptades directament en espècie o el producte de l’arrendament dels drets decimals, s’empraren com a indicador de l’evolució dels ingressos senyorials, i també com a indicador indirecte de la producció agrària. Però els problemes que planteja aquesta font, especialment pels trams finals del règim senyorial, i les nombroses crítiques que suscità el seu ús, o abús, acabaren marginant el seu paper. Actualment, atesos els limitats i controvertits èxits dels càlculs del producte agrari brut per vies indirectes i els problemes que planteja aquest procediment, molts historiadors han tornat a explorar les possibilitats d’aquesta font sobre la base de nova documentació.

Programa:

Matí

  • 9.30-10.15 h. Enrique Llopis: “Del diezmo al producto agrario: ¿podemos medir lo invisible?”
  • 10.15-11 h. Elena Catalán: “El diezmo como base del sistema beneficial”
  • 11-11.30 h. Pausa
  • 11.30-12.15 h. Lluís Torró: “La producción agraria en el País Valenciano durante la Edad Moderna. Aproximación a su estudio a partir de los diezmos”
  • 12.15-13 h. Debat

Tarda

  • 15.30-16.15 h. Gabriel Jover: “Delmes i ‘trullades’ de l’oli: dos indicadors de la producció agrícola bruta, Mallorca de 1684 a 1835”
  • 16.15-17 h. Elvis Mallorquí: “La recaptació del delme a la Catalunya Vella a l’època medieval: un problema historiogràfic per resoldre”
  • 17.30 – 18.15 h. Pere Gifre: “Els arrendaments de les capellanies de la Seu de Girona (1503- 1705), un indicador de la renda agrària?”
  • 18.15 – 19 h. Debat Lloc: Aula de música. Facultat de lletres. Universitat de Girona

Consulta el cartell per a més informació: descarrega el pòster