Archivo de la etiqueta: beques

Beques UdG – Banc Santander i Consell Social per als estudis de màster 2021-2022

S’ha publicat la convocatòria d’ajuts “UdG-Banc Santander i Consell Social per als estudis de màster per al curs 2021-2022. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari espanyol”. Trobareu les bases com a fitxer adjunt i també en aquest enllaç.

La presentació de sol·licituds es podrà fer des de del 30 de juliol, i fins al 26 de setembre a les 23:59, a través de la plataforma de beques del Banc Santander: https://app.becas-santander.com/ca/program/ajuts-nacionals-21-22 (la plataforma demana que la persona interessada s’hi registri).

Tota aquesta informació, com també un resum de les bases de la convocatòria, les mateixes bases i l’accés al formulari de sol·licitud està disponible a la web de beques de màster, a l’apartat Ajuts UdG, aquí: https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-i-ajuts-de-master

 

Ayudas matrícula máster
2015-2016

La Universitat de Girona, a través del Consejo Social, convoca ayudas en régimen de concurrencia competitiva para cursar estudios de máster durante el curso académico 2015-2016.

El objetivo de esta convocatoria es captar estudiantes que dispongan de un buen expediente académico de grado, tanto  de la UdG como de otras universidades y concederles ayudas a la matrícula en los estudios oficiales de máster de la Universitat de Girona que figuran en el anexo I de esta convocatoria.

Las ayudas se destinarán a:

Modalidad A:
Cubrir la matrícula de 60 créditos a los precios públicos oficiales de los estudios oficiales de máster de la Universidad de Girona durante el curso académico 2015 a 2016 hasta un importe máximo de 3.000 €.

Modalidad B:
Cubrir la matrícula de 2º curso del curso académico 2015-2016 los precios públicos oficiales de los estudios oficiales de máster de la Universidad de Girona que tengan más de 60 créditos en su programación de los estudiantes que hayan cursado el primer curso del mismo estudio durante el curso académico 2014-2015 en la Universidad de Girona por un importe máximo de 3.000 €.

Más información | Web UdG

Becas Universitat de Girona | Banco de Santander para los estudios de máster
Curso 2015-2016

Becas 2015-2016

Se abren dos convocatorias de becas 2015-2016 de matrícula de máster para estudiantes de sistemas educativos fuera del Estado español. Una de ellas está dirigida a estudiantes de cualquier procedencia, mientras la otra está restringida a los estudiantes que hayan cursado los estudios que dan acceso a máster en una de las universidades socias de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, de la que forma parte la UdG.

Modalidad estudiantes internacionales

La Universidad de Girona y el Banco de Santander ofrecen un programa que financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de máster universitario en la Universidad de Girona, dirigidas a estudiantes con residencia legal en países distintos a España.

Modalidad estudiantes latinoamericanos

La Universidad de Girona y el Banco de Santander, en colaboración con la AUIP, ofrecen un programa que financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de máster universitario en la Universidad de Girona, dirigidas a estudiantes latinoamericanos procedentes de universidades asociadas a la AUIP y con residencia legal en países distintos a España. Más información: www.auip.org.

Más información