Ajuts matrícula màsters
2015-2016

La Universitat de Girona, a través del Consell Social, convoca ajuts en règim de concurrència competitiva per cursar estudis de màster durant el curs acadèmic 2015-2016.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és captar estudiants que disposin d’un bon expedient acadèmic de grau, tant  de la UdG com d’altres universitats i concedir-los ajuts a la matrícula en els estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que figuren en l’annex I d’aquesta convocatòria.

Els ajuts es destinaran a:

Modalitat A:
Cobrir la matrícula de 60 crèdits als preus públics oficials dels estudis oficials de màster de la Universitat de Girona durant el curs acadèmic 2015-2016 fins a un import màxim de 3.000 €.

Modalitat B:
Cobrir la matrícula de 2n curs del curs acadèmic 2015-2016 als preus públics oficials dels estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que tinguin més de 60 crèdits en la seva programació dels estudiants que hagin cursat el primer curs del mateix estudi durant el curs acadèmic 2014-2015 a la Universitat de Girona per un import màxim de 3.000 €.

Més informació | Web UdG

TEMPLA Summer School 2015

Del 14 al 16 de juliol de 2015 l’equip d’investigadors liderat per G. Boto organitza un Summer School, i convoca a investigadors internacionals dedicats a la història de l’art medieval i altres disciplines a debatre el concepte i les expressions de la “memòria episcopal i canonical dinàmica”, desenvolupades en les seus episcopals europees durant l’època medieval.

Idea i organització: Isabel Escandell, Esther Lozano, Gerardo Boto.
TEMPLA:
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona

TEMPLA és un taller permanent d’estudis medievals constituït per investigadors d’universitats, de museus i d’arxius de diferents procedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d’aquest equip de treball comparteixen interessos i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d’especialització. Els resultats de les seves investigacions i de les interaccions amb altres especialistes de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que resulten de tot això.

Els investigadors de TEMPLA estan oberts a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre investigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals.

Més informació

Pàgina web de TEMPLA

Congrés Internacional Ramon Muntaner (1265-1336)

Congrés Internacional “Ramon Muntaner (1265-1336): fets, dits i ‘veres veritats’”.

Dies 10 i 12 de juny del 2015

L’any 2015 farà set-cents cinquanta anys del naixement de Ramon Muntaner (1265-1336), el cronista de Peralada, l’autor del Sermó, el marit de Na Valençona de Xirivella, l’amic de Roger de Flor, el ‘mestre racional’ de la gran companyia dels almogàvers, l’home de confiança dels reis d’Aragó, Mallorca i de Sicília, el governador de l’illa de Djerba i moltes altres coses més.

Per commemorar-ho, el Grup de Recerca de Literatura Medieval de l’Institut de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Girona organitza entre els dies 10 i 12 de juny del 2015 el Congrés Internacional “Ramon Muntaner: fets, dits i ‘veres veritats’ (1265-2015)“, dedicat a la vida i l’obra de Ramon Muntaner i els temps, sens dubte convulsos, que li va tocar de viure.

El congrés tindrà lloc a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i a la vila de Peralada.

Les ponències confirmades són:

Josep Antoni AGUILAR – Univ. Catòlica de València
Una dinastia per les vies de la mar: sobre l’art literari de Ramon Muntaner

Jaume AURELL – Univ. de Navarra
La dimensió autobiogràfica de la Crònica de Muntaner

Emili CASANOVA – Univ. de València
El lèxic de la Crònica

Stefano M. CINGOLANI – Museu d’Història de Catalunya
Muntaner i els mil camins per escriure la història

Pietro Colletta – Università Kore di Enna
Ramon Muntaner e la Sicilia

Francesc GIMENO BLAY – Univ. de València
Els avatars de la tradició manuscrita de la Crònica de Ramon Muntaner

Ernest MARCOS – Univ. de Barcelona
Muntaner i els dos emperadors de Bizanci

Mateu RODRIGO LIZONDO – Univ. de València
Ramon Muntaner i la ciutat de València

Jaume TORRÓ – Univ. de Girona
La casa reial de Mallorca i Ramon Muntaner

Josep TORRÓ – Univ. de València
Almogàvers, de la societat de combatents a la Gran Companyia

Robert VINAS – Perpinyà
Ramon Muntaner, un narrador al servei de la Corona d’Aragó

Més informació

Seminari d’Història Rural
2014-2015

Canvis i permanències en les advocacions de la Catalunya d’època moderna.
Una mirada a través de l’art

A càrrec de: Joan Bosch i Francesc Miralpeix
(IRH, Universitat de Girona)

Divendres dia 17 d’abril de 16:00 a 18.30 h a la Sala Vicens Vives (IRH) de l’edifici St. Domènec 2. 4t pis. Facultat de Lletres

Organitza:
Centre de Recerca d’Història Rural (IRH-UdG). Amb el Suport del MINECO: projecte de recerca HAR2011-25077/HIST i del Departament d’Història i Història de l’Art.

Crèdits:
Aquest cicle dóna dret a 0,5 crèdits de reconeixement acadèmic per als estudis de grau de la Facultat de Lletres

Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció prèvia

Més informació