presentació

El Màster en Recerca en Humanitats vol formar investigadors en els àmbits de la història, la història de l’art, la filosofia, la llengua i la literatura.

Mitjançant una formació metodològica comuna i el contacte directe, personalitzat, amb projectes de recerca en curs, l’estudiant del màster adquireix una formació metodològica sòlida, i s’inicia en la recerca en una àrea especialitzada. La finalitat bàsica és la preparació per a la recerca en les disciplines humanístiques dels llicenciats i graduats en l’àmbit de les ciències humanes i socials.

Els estudiants del Màster obtenen una sòlida formació metodològica de recerca en les disciplines humanístiques i, a més, una experiència en el desenvolupament d’activitats de recerca en aquest camp, des d’una perspectiva interdisciplinària i de treball en equip, que també inclou la faceta comunicativa.

Àmbits de treball

La preparació adquirida també els permetrà realitzar, dirigir o coordinar tasques especialitzades en el si d’arxius i biblioteques, centres d’interpretació centres d’ensenyament, museus, centres culturals, editorials, centres d’estudis, etc.

En aquestes institucions, els titulats del màster podran assumir tant tasques relacionades amb el tractament de fonts primàries, com ara catalogació i inventari de documents i altres béns, transcripció i edició digital de textos, direcció de treballs de recerca d’estudiants (en el cas dels professors d’ensenyament secundari), com tasques relacionades amb la gestió i difusió de béns culturals, com ara tasques de comissariat d’exposicions, de divulgació científica i cultural, etc.

També estaran capacitats per realitzar, individual o col·lectivament, recerques puntuals encarregades per particulars, empreses privades o institucions públiques. Com exemple tenim:  recerques específiques entorn d’un tema concret amb motiu d’una efemèride o d’una celebració, de caràcter privat o institucional; tasques de recopilació de dades per tal de difondre el patrimoni cultural, mitjançant l’edició de documents, la recreació d’itineraris, exposicions, etc; tasques d’antiquaritat, de taxació o expertització, guiatge, assessorament expert, etc.

Recerca

Els titulats en el Màster de Formació en Recerca en Ciències Humanes estaran preparats per a la realització, en qualitat de becaris o d’una manera autònoma, un Doctorat en qualsevol d’aquestes disciplines humanístiques: Arqueologia, Història, Història de l’art, Filosofia, Llengua i Literatura

Accés al doctorat