Arxiu d'etiquetes: recerca humanitats

TEMPLA Summer School 2015

Del 14 al 16 de juliol de 2015 l’equip d’investigadors liderat per G. Boto organitza un Summer School, i convoca a investigadors internacionals dedicats a la història de l’art medieval i altres disciplines a debatre el concepte i les expressions de la “memòria episcopal i canonical dinàmica”, desenvolupades en les seus episcopals europees durant l’època medieval.

Idea i organització: Isabel Escandell, Esther Lozano, Gerardo Boto.
TEMPLA:
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona

TEMPLA és un taller permanent d’estudis medievals constituït per investigadors d’universitats, de museus i d’arxius de diferents procedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d’aquest equip de treball comparteixen interessos i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d’especialització. Els resultats de les seves investigacions i de les interaccions amb altres especialistes de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que resulten de tot això.

Els investigadors de TEMPLA estan oberts a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre investigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals.

Més informació

Pàgina web de TEMPLA

Beques Universitat de Girona | Banc de Santander per als estudis de màster – Curs 2015-2016

Beques 2015-2016

S’obren dues convocatòries de beques 2015-2016  de matrícula de màster per a estudiants de sistemes educatius de fora de l’Estat Espanyol. L’una està dirigida a estudiants de qualsevol provinença, mentre que l’altra és restringida als estudiants que hagin cursat els estudis que donen accés a màster en una de les universitats sòcies de l’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau, de la qual forma part la UdG.

Modalitat estudiants internacionals

La Universitat de Girona i el Banc de Santander ofereixen un programa que finança 15 beques per a la realització d’estudis oficials de màster universitari a la Universitat de Girona, adreçades a estudiants amb residència legal en països diferents a Espanya.

Modalitat estudiants llatinoamericans

La Universitat de Girona i el Banc de Santander, en col·laboració amb l’AUIP, ofereixen un programa que finança 15 beques per a la realització d’estudis oficials de màster universitari a la Universitat de Girona, adreçades a estudiants llatinoamericans procedents d’universitats associades a l’AUIP i amb residència legal a països diferents a Espanya. Més informació: www.auip.org.

Més informació