Dades generals

Nom del màster
Màster en Recerca en Humanitats


Àmbit
Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura


Tipus
Recerca


Unitat d’adscripció
Facultat de Lletres


Secretaria acadèmica
Facultat de Lletres


Durada
60 ECTS; un curs acadèmic


Calendari i horari
Període lectiu: anual (d’octubre a juny). Horari: tarda.


Règim i modalitat
Temps complet; Presencial


Idiomes d’impartició
Majoritàriament en català i castellà


Indicadors de seguiment
Indicadors de la titulació


Sistema de qualitat
Processos de qualitat


Nombre màxim de places
50


Preu
Més informació


Pla d’acció tutorial
Més informació