Assignatures

(Consulta el llistat complet a la web de la Universitat de Girona).

Mòdul de formació Metodològica

Assignatures obligatòries

 • Metodologia de la recerca en ciències humanes | 4,5 crèdits
  Comunicació científica | 4,5 crèdits
  Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes | 6 crèdits
  Tallers de recerca | 6 crèdits

Descripció de les assignatures

Mòdul de formació específica i aplicada

D’aquestes assignatures, l’estudiant ha de triar-ne vuit
(o sis si realitza pràctiques de recerca)

Cultura i Societat a la Prehistòria i l’Antiguitat

 • La cultura material de la Prehistòria  | 3 crèdits
  Disciplines arqueològiques | 3 crèdits
  La cultura a l’Antiguitat: de la Bíblia a Ciceró | 3 crèdits
  El món clàssic: registre, documentació i interpretació | 3 crèdits

Cultura i societat a l’època medieval

 • Espais urbans i mercats en l’occident medieval | 3 crèdits
  La difusió de la cultura en els regnes d’Aragó i Castella | 3 crèdits
  Art, cultura i institucions a l’edat mitjana | 3 crèdits
  Noves tendències en els estudis del món medieval | 3 crèdits

Cultura i societat a l’època moderna

 • El pensament polític a l’Europa del barroc | 3 crèdits
  Les disciplines artístiques del període modern | 3 crèdits
  Literatura i societat a l’època moderna | 3 crèdits
  La cultura de l’Humanisme i les seves pervivències | 3 crèdits

Cultura i societat a l’època contemporània

 • Tendències de l’art contemporani | 3 crèdits
  Canvis i continuïtats en el món rural (segles XVI-XXI) | 3 crèdits
  Aproximacions crítiques a la narrativa contemporània | 3 crèdits
  Història, memòria, identitats | 3 crèdits
  Problemes actuals de la filosofia | 3 crèdits
  La qüestió de la llengua en el món contemporani | 3 crèdits

Pràctiques de Recerca

 • Pràctiques de recerca | 6 crèdits

Descripció de les assignatures 

Treball Final de Màster
 • Treball Final de Màster | 15 crèdits

Descripció