Treball final de Màster

El Treball Final de Màster és la culminació del procés d’aprenentatge i d’especialització de l’estudiant. Amb la programació dels Tallers de Recerca, el nostre màster ofereix l’oportunitat única de compartir-lo amb els professors i els companys, i aquesta experiència enfortirà el perfil d’investigador del titulat de cara al futur.

Treball final de màster | 3501MO2440 | 15 crèdits

Realització d’un treball de recerca original, segons els stàndards acadèmics de la disciplina i que, pel seu contingut, pugui donar lloc a un article publicable en una revista científica de l’àmbit humanístic.

Més informació

Enllaç als treballs realitzats