Beca de col·laboració en projecte de recerca

S’han convocat 5 beques per a participació en el projecte: Explorando cambios sociales silenciosos: una propuesta a partir de la explotación digital de una gran mina de datos históricos (Catalunya, siglo XVIII),  de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  (Convocatória 2017 de Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica, en el área de actuación preferente: Sociedad Digital y Humanidades Digitales), especialment adreçades a estudiants del grau d’història i del màster en recerca en humanitats

Tasques del becari: Col·laboració en tasques de correcció i supervisió dels resultats del programa de transcripció automàtica de documents manuscrits procedents del Registre d’hipoteques de Girona.

 *    Nombre de beques: 5

 *   data inici: 07/10/19

 *   data final: 30/11/19

 *   20 hores/setmana

 *   Retribució: 1.275,66 €

Es valorarà: Haver cursat (o estar cursant) el mòdul instrumental, itinerari B (Patrimoni històric, mètodes d’anàlisi quantitatius i qualitatius) del grau d’història i experiència amb documentació d’arxiu.

Documentació a presentar:

 *  Sol·licitud,

 * fotocòpia del DNI,

 * Certificat de duplicitat de beca,

 * Document de confidencialitat,

 * imprès de dades bancàries,

 *   Model 145 de l’IRPF

 *   expedient acadèmic i

 *   breu redactat exposant l’experiència de treball o recerca amb documentació d’arxiu.

Podeu presentar-ho directamet a la secretaria de l’Institut de Recerca Històrica (edifici St. Domènec 2 , 4rt pis) o bé per correu electrònic a l’adreça

esperanza.correu@udg.edu

Termini per a presentació de sol·licituds: 2 d’otubre